Wreszcie Twoje inwestycje w jednym miejscu.
Już nie musisz dłużej samodzielnie analizować dokonanych inwestycji i zastanawiać się jakie kroki podjąć aby zwiększyć zyski. Dzięki nam w sposób jasny i przyjemny będziesz mógł sprawować pełna kontrolę nad swoimi portfelem inwestycyjnym.
Zarejestruj się!
Lub skorzystaj z wersji Demonstracyjnej

Polityka prywatności

Podmiotem zarządzającym serwisem Inwestomierz.pl (dalej zwanym Serwisem) jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu, które przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.

Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Serwisu. Ponadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie usprawiedliwionych celach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz firm z nią współpracujących.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (52-225), ul. Świt 79D, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000025801.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dla korespondencji użytkownika z Administratorem przeznaczony jest odrębny adres email kontakt@inwestomierz.pl, na który można przesyłać wszelkie informacje, uwagi czy też zastrzeżenia związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych.

Serwis nie odpowiada za zabezpieczenie danych osobowych samodzielnie udostępnianych przez użytkowników i dane te nie są objęte Polityką Prywatności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.